Greenworks Visie

Greenworks Visie

Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Onder dit label bieden wij tal van geselecteerde duurzame bouwmaterialen uit ons bestaande assortiment aan. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.

Raab Karcher staat voor duurzaam bouwen

Bij de samenstelling van het assortiment Greenworks producten is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product. Van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw.

Greenworks: De duurzame kenmerken in beeld gebracht

Raab Karcher heeft voor elk Greenworks product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. Aan ieder duurzaam product zijn ook enkele labels en certificaten gehangen

  • Ranking in rekeninstrumenten
    Dit label geeft de branchegemiddelde milieubelasting van het betreffende product binnen het toepassingsgebied weer. De score is afkomstig uit het onderdeel materiaal van de rekeninstrumenten GPR gebouw en GreenCalc+.
  • Greenworksscore
    De Greenworksscore is een door Raab Karcher ontwikkelde methode om de duurzame materiaal- en productie eigenschappen inzichtelijk te maken. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 20.
  • Keurmerken
    Indien het duurzame product ook een keurmerk heeft toegekend, dan zal dit ook op de productinformatiebladen zichtbaar zijn. Denk hierbij aan keurmerken als FSC, PEFC, DuboKeur, Cradle to Cradle etc.
Neem contact met ons op